“Кыргыз Туусу” газетасы профессор К.А. Алымбековдун эмгегин баалады
Республикабыздын Өкмөтүнүн “Кыргыз Туусу” газетасы жыл сайын редакция менен жигердүү кызматташкан атуулдарды “Мекенчил инсан” номинациясы боюнча сыйлап келет. Мына ушундай сыйлыкка быйылкы жылы КЭУнун Соода жана ресторан бизнеси институтунун директору, “Товар таануу, товардык экспертиза жана ресторандык бизнес” кафедрасынын башчысы, техникалык илимдердин доктору, КР Инженердик академиясынын мүчөсү профессор Кенешбек Асанкожоевич Алымбеков да татыктуу болду.
“Кыргыз Туусунун” редакциялык Кенешинин чечимине ылайык Кыргызстанда коомдун өсүп-өнүгүшүнө анын көп жылдардан бери жарыялап келаткан макалалары, интервьюлары аркылуу барандуу салым кошуп келаткан эмгеги бааланып “Мекенчил инсан ” диплому жана медалы менен сыйланды. Сыйлык 5- мартта республикалык денгээлдеги атайын уюштурулган чон жыйында тапшырылды.
Айта кетсек, проф. Алымбеков К.А. газеталарда эле эмес, радио берүүлөрдө, телекөрсөтүүлөрдө да азык-түлүктү сапаттуу өндүрүү, экспорттоо, тамак-аштын соода жана коомдук тамактануу жайларындагы сапатын, коопсуздугун, улуттук стандарттарга, ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештигин ж.б. көйгөйлөрүн изилдөө, тастыктоо жана аларды чечүү багыттары боюнча коомчулукка белгилүү окумуштуу- илимпоз.
Илим- изилдөө иштери КЭУнун учурдагы башкы милдети
Илим-билим маселесинин учурдагы абалы, көйгөйлөрү жана аларды чечүүнүн багыттары боюнча 5-мартта 5- канал телекомпаниясында болуп өткөн “Бешинчиде бешөө” көрсөтүүсүнө “Товар таануу, товардык экспертиза жана ресторан бизнеси” кафедрасынын башчысы, техникалык илимдердин доктору, профессор К.А. Алымбеков да катышты. Ал өзүнө берилген убакыткы жараша жалпы эле өлкөбүздөгү билим берүү, илим изилдөө маселелерине токтолуп, айрыкча табигый-фундаменталдык , айыл-чарба, тамак-аш технологиясы , биотехнология илимдеринин начарлап бараткандыгын көп мисалдар менен белгилеп өттү. Аталган илимдер боюнча студенттерди, магистранттарды, аспиранттарды окутуу- даярдоо көйгөйлөрүн чечүү жолдорун айтып берди. Ал андай маанилүү жолдордун бири катары Кыргыз экономикалык университетинде тармактык илим-изилдөө борборлорунун жакында түзүлүп, ишин баштап жаткандыгы жөнүндө билдирди. Илимдин азыркы заманбап багыты катары “Жашыл экономика” эсептелерин, ага байланыштуу КЭУда Евробиримдиктин EGEA долбоору боюнча Индияныны, Непалдын университеттери менен бирге учурдун талабына ылайык окутуу-изилдөө иштери аткарылып жаткандыгын телекөрүүчүлөргө айтып берди.